Minőségpolitikánk

A VERZIÓ 2000 Kft. MINÕSÉGPOLITIKÁJA





Annak érdekében, hogy kivitelezõi tevékenységünk a megrendelõk egyre növekvõ igényeinek folyamatosan megfeleljen, a VERZIÓ 2000 Kft. minõségpolitikáját az alábbiak szerint alakítja ki:


1. A minõség stratégiai tényezõ, ami elsõdleges szerepet tölt be versenyképességünk biztosításában.

2. Tevékenységünket megrendelõink szempontjai határozzák meg. Ennek eredményeként vevõink teljes megelégedését kívánjuk elérni.

3. Szerzõdéses kapcsolatainkban biztosítani fogjuk a minõségi követelmények meghatározását, a beszállítóinktól elvárjuk az elõírt minõség folyamatos teljesítését, kiválasztásuknál az elvárt minõség biztosítása elsõdleges cél.

4. Kialakítjuk és folyamatosan fenntartjuk az MSZ EN ISO 9001:2001 elõírásainak megfelelõ minõségirányítási rendszert, amely átfogja a VERZIÓ 2000 Kft. építõipari, kivitelezõi tevékenységét.

5. Társaságunk vezetése biztosítja azon erõforrásokat, amelyek a minõségirányítási rendszer hatékony mûködéséhez szükségesek.

6. A vevõi igények kielégítése, a termékekkel szemben támasztott minõségi követelmények teljesítése, a környezet megóvása, védelme a Társaság minden munkavállalójának elsõdleges célja kell, hogy legyen.

7. A Társaság kinyilvánítja azon szándékát, hogy azon munkavállalói számára, akik a minõségi színvonal folyamatos emeléséhez hozzájárulnak, munkájukat a minõségirányítási rendszer dokumentációs rendszerében szabályozott, elkötelezett módon végzik, hosszú távú megélhetést biztosít.

8. A Társaság vezetése a minõségirányítási rendszer fejlesztésére konkrét éves programot dolgoz ki, és hirdet meg. Ezen program végrehajtását minden egyes munkavállalójától megköveteli.